Les nostres àrees de treball són:

 

PROJECTES DE INSTAL·LACIONS:

 • Projectes Elèctrics.
 • Projectes de Telecomunicacions.
 • Projectes d'Energia solar
 • Projectes de Fontaneria.
 • Projectes de Sanejament.
 • Projectes de Calefacció.
 • Projectes de Climatització.
 • Projectes de Terra Radiant.
 • Projectes de Ventil·lació.

 

CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES:

 • Certificacions energètiques Nova Construcció. LIDER-CALENER
 • Certificacions energètiques Vivendes Existents. CEX V1.3
 • Certificacions internacionals mètode LID.

 

EFICIENCIA ENERGÈTICA i AUDITORIES:

 • SECTOR INDUSTRIAL:
  • Anàlisi de consums energètics.
  • Negociació de serveis amb Companyies.
  • Estudis energètics en sistemes i procediments productius.
  • Estudis energètics directe sobre maquinària.
  • Estudi i mesuració de malbaratems energètics.
  • Implantació de propostes i millores energètiques.
  • Implantació de plans d'actuació.
  • Implantació de plans de manteniment.
  • Seguiment de propostes implamentades.
 • SECTOR RESIDENCIAL:
  • Anàlisi de consums energètics.
  • Implantació de solució energètica global.
  • Seguiment de propostes implantades.

 

 

Contacte

Ecoenginy

C/Mejía Lequerica 26-Local 

08028- Barcelona

 

Teléfono: 93-486-37-40

Correu electrònic:

info@ecoenginy.com